Monges a palau!

EL MONESTIR DE SANTA CLARA DE BARCELONA AL PALAU REIAL
1718-1936

Crèdits

Producció:

SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

Amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Direcció del projecte:

Coloma Boada Catasús i Irene Brugués Massot

Assessorament:

Núria Jornet-Benito, Ramon Pujades i Pol Meseguer

Disseny:

Irene Brugués i Rúben Almansa

Texts, selecció i documentació:

Coloma Boada Catasús i Irene Brugués Massot

Documents i fotografies:

AAM (Arxiu de l’Abadia de Montserrat), AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona), AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), AMSBM (Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat), BM (Biblioteca de Montserrat), MSBM (Monestir de Sant Benet de Montserrat), MFM (Museu Frederic Marès), MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), RB (Real Biblioteca, Patrimonio Nacional), Col·lecció de gravats de Pere Julià, Cecíli Padilla i Pep Parer

Audiovisuals:

Loibo Image (Laura i Mercè Lozano Boada)

Revisió lingüística:

Natàlia Aldana

Agraïments:

Museu d’Història de Barcelona, Cecíli Padilla, Laura Lozano, Rúben Almansa, Eva Ramon, Mercè Lozano, Pep Parer, Pere Julià, Núria Jornet, Ramón Pujades, Pol Meseguer i Josep Galobard 

 

Bibliografia:

ADROER I TASIS, Anna Maria. El Palau Reial Major de Barcelona i el Convent de Santa Clara. A: Medievalia. 1982, núm. 3, p. 45-52.

El Palau Reial Major de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1979.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Els «Quarterons Garriga i Roca». Barcelona, darrera mirada. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2015. Disponible a: < http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat/>.

ARXIU DEL MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT. Cronologia del monestir de Santa Clara de Barcelona. Montserrat: AMSBM, 2018.

AZCONA, T. De. Reforma de las Clarisas de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos. A: Collectanea Franciscana. 1957, 27, p. 5-51.

— El paso del monasterio de Santa Clara de Barcelona a la Regla Benedictina (1512-1518). A: Collectanea Franciscana. 1968, 38), p. 78-134.

BARAL I ALTET, Xavier. Catalunya destruïda. Barcelona: Edicions 62, 2005.

BOADA, Coloma; BRUGUÉS, Irene. L’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.

BOADAS I LLAVAT, Agustí. Els franciscans a Catalunya. Lleida: Pagès Ed., 2014.

CREIXELL, Rosa M.. La Barcelona monàstica. A: Les dones. Barcelona 1700. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2014, p. 200-232.

FITA, F.. Fundación y primer período de Santa Clara de Barcelona. Bulas inéditas de Gregorio IX, Inocencio IV y Alejandro IV. A: Boletin de la Real Academia de la Historia. 1895, 27, p. 273-314; 436-489.

GARCIA ESPUCHE, Albert. Una societat assetjada 1713-1714. Barcelona: Editorial Empúries, 2014.

GARCIA, Roser; Sabater, M. Antònia; Trayner, M. Pau. Hi Som. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2015.

JORNET-BENITO, Núria. Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: L’origen i l’assentament del primer monestir de clarisses de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: origen d’un monestir i configuració d’un arxiu monàstic (1236-1327). Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005. Disponible a: < https://www.tdx.cat/handle/10803/119825>.

— Agnès de Peranda i Clara de Janua: dues figures carismàtiques o la fundació del monestir de Sant Antoni de Barcelona. A: Duoda. Revista d’estudis feministes. 2002, 22, p. 41-57.

— La relación con los recuerdos: la autoridad y el poder de la memoria. A: Rivera Garretas, María-Milagros. Las Relaciones en la història de la Europa medieval. València: Tirant lo Blanch, 2006, p. 18-60.

MARTÍ I MAYOR, Josep; BOADAS I LLAVAT, Agustí. Sant Antoni a Barcelona. Barcelona: Viena, 1996.

Monestirs urbans en temps de guerra Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona 1691-1718. Llibret de sala, núm 17. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona, 2014.

ORTOLL MARTÍN, Ernest. Notes per a la història de l’edifici del Museu Frederic Marès (1948-1998). A: Quaderns del Museu Frederic Marès. Estudis 2. Barcelona: Museu Frederic Marès, 1999, p. 65-122.

PADRES CAPUCHINOS, SARRIÀ. Santa Inés Peranda de Asís y Santa Clara de Porta. Barcelona: Fidel Giró, 1912.

PAOLINI, M. Agneti Perandae et Clarae A Janua Seu a Porta. Romae: Sancti Antonii, 1911.

ROCA, Carme. Abadesses i priores a la Catalunya medieval. Barcelona: Base, 2014.

PONGILUPPI, Guillem; HERNADNEZ CARDONA, F. Xavier. 1714 el Setge de Barcelona. Barcelona: Angle, 2012.

SCHMIDT, Tumann; SABANÉS FERNANDEZ, Roser. Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417). Barcelona: Fundació Noguera, 2016.

SOLER, Jaume (Gabriel). El monasterio de S. Antono y Santa Clara. Una comunidad en defensa de su identidad (Barcelona 1407-1518). Tesi di Licenza, 2014-2015.

TINTÓ I SALA, Margarita. Troballa d’unes sepultures al saló del Tinell. A: Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad. Barcelona: 1977. 1977, núm. XVII.

TOBELLA, Antoni M. Cronologia dels Capítols de la Congregació Claustral Tarraconense i Cesaraugustana. A: Analecta Montserratina. 1964, volum X, p. 221-398.

VINYOLES TORRAS, Pablo. Santa Inés Peranda de Asís y Santa Clara de Janua en Barcelona y su culto inmemorial. Barcelona: Vila, Ajeu y Domingo, 1930.

— Agregación del monasterio de San Antonio y Santa Clara de Barcelona a la Orden de San Benito. A: Revista Montserratina. 1913, año VII, núm. 12, p. 581-583,

ZARAGOZA, Pascual. Reforma de las Benedictinas de Cataluña en el siglo XVI (1589-1603). A:  Analecta Sacra Tarraconensia. 1976-1977, 49-50, p. 177-204.

Catàleg dels monestirs catalans. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat, 1997.

Historia de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense (1215-1835). Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat, 2004.

 

Comentaris i suggeriments:

saf.mbc@gmail.com

 

 

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies